Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

      Riaditeľ CŠPP: PaedDr. Šarlota Múdra
      Vedúci CŠPP: Mgr. Štefan Dredan
 
 

ZAMESTNANCI

Odborní zamestnanci:

 • Mgr. Štefan Dredan - terénny špeciálny pedagóg, tyflopéd pre školský vek
 • Mgr. Valéria Fedáková - špeciálny pedagóg, psychopéd
 • Mgr. Marianna Garneková - špeciálny pedagóg, raný a predškolský vek
 • Mgr. Monika Hasajová - psychológ
 • PaedDr. Jozef Hlubovič - špeciálny pedagóg, školský vek, IKT pre ZP
 • Eleonóra Hurtuková - špeciálny pedagóg, raný a predškolský vek
 • PaedDr. Helena Jakubovičová - terénny špeciálny pedagóg, tyflopéd pre školský vek
 • Mgr. Marta Olejárová - špeciálny pedagóg
 • Mgr. Simona Vašíčková - psychológ

 

Zdravotnícki zamestnanci:

 • MUDr. Mária Gibalová - detský oftalmológ
 • Monika Bujňáková - pleoptické cvičenia
 • Karol Hurtuk - rehabilitačný pracovník

 

Ostatní zamestnanci:

 • Mgr. Beáta Kicošová - sociálny pracovník
 • Ivan Múdry - technický pracovník, IKT